Presentator boeken
Presentator boeken
Home > Presentator > Presentator Friesland

Presentator Friesland

U bent op zoek naar een presentator in Friesland? De presentator van presentator-boeken.nl is breed inzetbaar en brengt op overtuigende en originele wijze uw boodschap over in Friesland. Zijn betrokkenheid, flair en representativiteit maken hem tot een graag geziene gast in Friesland.

Een presentator kan uw evenement maken of breken. Wij zijn van mening dat een goede presentatie valt of staat met een grondige voorbereiding.

Met plezier presenteren wij u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op.

Waarom boekt u bij ons een presentator?

Presentator Friesland Onze presentator levert maatwerk in Friesland;
Presentator Friesland Zijn aanwezigheid in Friesland wordt omschreven als sfeerverhogend en stijlvol;
Presentator Friesland Offertes en/of informatieaanvragen zijn vrijblijvend;
Presentator Friesland Wij berekenen geen reiskosten naar Friesland;
Presentator Friesland Wij verzorgen presentaties in heel Nederland, dus ook in Friesland;
Presentator Friesland Onze presentator heeft ruime ervaring in de entertainmentindustrie.

Presentator Friesland

De presentator in Friesland is Michel. Hij is als entertainer en presentator werkzaam in heel Nederland, dus ook in Friesland. Michel verleende zijn medewerking aan radio- en televisieproducties van onder meer SBS Broadcasting, Omroep Max, Omroep Gelderland, Radio 1 en Wakker Nederland (WNL).

Michel nam in 2010 deel aan verschillende presentatieworkshops bij Villa Heideheuvel op het Mediapark. In datzelfde jaar gooide hij hoge ogen tijdens een door Endemol georganiseerde competitie voor jong presentatietalent. In de zomer van 2011 volgde Michel met succes de opleiding tv-presentatie bij het TVCollege in Hilversum, het toonaangevende opleidingsinstituut voor presentatoren.'t Haantje, 't Heechhout, 't Schoor, Aaksens, Aalsum, Abbega, Abbegaasterketting, Abbengawier, Abbewier, Achlum, Achtkarspelen, Aegum, Aekinga, Akkerwoude, Akkrum, Akmarijp, Allardsoog, Allingawier, Almenum, Ameland, Anjum, Anneburen, Appelscha, Arkens, Arkum, Arum, Atzeburen, Augsbuurt-Lutjewoude, Augustinusga, Baaiduinen, Baard, Baarderburen, Baburen, Baijum, Bakhuizen, Bakkeveen, Balk, Ballingbuur, Ballum, Bandsloot, Bantega, Bargebek, Bartlehiem, Basse, Beers, Beetgum, Beetgumermolen, Beetsterzwaag, Bergum, Bergumerdam, Berlikum, Bernsterburen, Betterwird, Birdaard, Birnstum, Birstum, Blauwhuis, Blauwverlaat, Blesdijke, Blessum, Blija, Boekelte, Boekhorst, Boelenslaan, Boer, Boijl, Boksum, Bollingawier, Bolsward, Bonkwerd, Bontebok, Boornbergum, Boornsterhem, Boornzwaag, Boornzwaag over de Wielen, Bornwird, Bornwirdhuizen, Boteburen, Bovenburen, Bozum, Brandeburen, Brantgum, Breezanddijk, Britsum, Britswerd, Broek, Broek-Noord, Broek-Zuid, Broeksterwoude, Brongerga, Buitenpost, Buitenstverlaat, Buren, Burgwerd, Burum, Buttinga, Buweklooster, Commissiepolle, Cornjum, Cornwerd, Damwoude, De Bels, De Blesse, De Blijnse, De Blokken, De Gaasten, De Grits, De Harste, De Headammen, De Hel, De Hem, De Hoeve, De Keegen, De Kletten, De Klieuw, De Knijpe, De Knolle, De Kolk, De Kooi, De Laatste Stuiver, De Polle, De Rijlst, De Ryp, De Schans, De Streek, De Uilesprong, De Valom, De Veenhoop, De Wijngaarden, De Wilgen, Dedgum, Deersum, Deinum, Delburen, Delfstrahuizen, Dijken, Dijkshoek, Dijkshorne, Dijksterburen, Dijksterhuizen, Doijum, Dokkum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Domwier, Dongjum, Doniaburen, Doniaga, Donkerbroek, Dorp, Draaisterhuizen, Drachten, Drachten-Azeven, Drachtstercompagnie, Drieboerehuizen, Driehuizen, Driesum, Drogeham, Dronrijp, Echten, Echtenerbrug, Edens, Ee, Eemswoude, Eernewoude, Eesterga, Eestrum, Egbertsgaasten, Egypte, Eilanderbult, Elahuizen, Elsloo, Engelum, Engwerd, Engwier, Engwierum, Exmorra, Exmorrazijl, Ezumazijl, Fatum, Ferwerd, Ferwoude, Feytebuorren, Finkeburen, Finkum, Firdgum, Flansum, Fochteloo, Folgeren, Follega, Folsgare, Fons, Formerum, Formerum aan Zee, Foudgum, Franeker, Frankrijk, Friens, Frieschepalen, Gaast, Gaasten, Gaastmeer, Galamadammen, Galhoeke, Garijp, Gauw, Genum, Gerkesklooster, Gersloot, Giekerk, Giekerkerhoek, Gietersebrug, GoŽnga, GoŽngahuizen, Goingarijp, Gooium, Gorredijk, Goutum, Gracht, Grauwe Kat, Greonterp, Griend, Groot-Medhuizen, Grootwijngaarden, Grote Wiske, Grouw, Haijum, Halfweg, Hallum, Hallumerhoek, Hamshorn, Haneburen, Hantum, Hantumerhoek, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hardegarijp, Harich, Harkema, Harkezijl, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Hatsum, Haule, Haulerwijk, Hayum, Hee, Heechhiem, Heeg, Heerenveen, Heide, Heidehuizen, Heidenschap, Hem, Hemelum, Hemert, Hemmemabuurt, Hempens, Hemrik, Hemrikerverlaat, Hennaard, Herbaijum, Hesens, Hiaure, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijlaard, Hijum, Hindeloopen, Hitzum, Hoarne, Hoek, Hoekens, Hogebeintum, Hollum, Holwerd, Hommerts, Hoogeduurswoude, Hoogzand, Hooibergen, Hooidammen, Hoorn, Hoornsterzwaag, Hoptille, Hornsterburen, Horp, Houtigehage, Huins, Huisterheide, Huisternoord, Hyum, Idaard, Idsegahuizum, Idserdaburen, Idskenhuizen, Idzega, IJlst, IJsbrechtum, Indijk, Iniaheide, Irnsum, It Beaken, It Fliet, It Sķd, Itens, Iwert, Janssenstichting, Janum, Jardinga, Jellum, Jelsum, Jeth, Jislum, Jonkershuizen, Jonkersl‚n, Jonkersland, Jorwerd, Joure, Jousterp, Jouswerd, Jouswier, Jubbega, Jubbega-Schurega, Jubbegaastercompagnie, Jutrijp, Kaart, Kampen, Katlijk, Kerkeburen, Kettingwier, Kie, Kiesterzijl, Kimswerd, Kingmatille, Kinnum, Klein-Groningen, Klein-Medhuizen, Kleine Gaastmeer, Kleine Wieren, Kleine Wiske, Kleinegeest, Kleiterp, Kletterbuurt, Klooster-Anjum, Klooster-Lidlum, Koartw‚ld, Koehool, Kolderwolde, Kolhorn, Kollum, Kollumeroudzijl, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kooihuizen, Kooisloot, Kootstertille, Kornwerderzand, Kortehemmen, Kortezwaag, Kortwoude, Koudehuizum, Koudum, Koufurderrige, Krabburen, Kubaard, Kuikhorne, Laad en Zaad, Laagduurswoude, Laaxum, Landerum, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Leegte, Leeuwarden, Legemeer, Lekkerterp, Lekkum, Lemmer, Lichtaard, Lies, Lijtshuizen, Lioessens, Lions, Lippenhuizen, Lippenwoude, Littenserburen, LoŽnga, Lollum, Longerhouw, Luchtenveld, Luinjeberd, Lutjelollum, Lutkepost, Lutkewierum, Luxterhoek, Luxwoude, Maemert, Makkinga, Makkum, Mantgum, Marrum, Marssum, Meilahuizen, Menaldum, Metslawier, Middelburen, Midlum, Midsburen, Midsland, Midsland aan Zee, Midsland-Noord, Miedum, Mildam, Minnertsga, Mirns, Moddergat, Molenend, Molkwerum, Montsamabuorren, Morra, Moskou, Mounebuorren, Munnekeburen, Munnekezijl, Murmerwoude, Naarderburen, Nes, Niawier, Nieuw-Amerika, Nieuw-Buren, Nieuwe Vaart, Nieuwebildtdijk, Nieuwebildtzijl, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nieuwland, Nij-Altoenae, Nij-Beets, Nijeberkoop, Nijeburen, Nijega, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijeklooster, Nijelamer, Nijemirdum, Nijetrijne, Nijezijl, Nijhuizum, Nijklaester, Nijland, Noordbergum, Noordend, Noorderend, Noordhoek, Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Oenkerk, Offingawier, Oldeberkoop, Oldeboorn, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oldetrijne, Olterterp, Oost-Vlieland, Oosterbierum, Oosterboorn, Oosterburen, Oosterend, Oosterlittens, Oostermeer, Oosternijkerk, Oosterstreek, Oosterwierum, Oosterwolde, Oosterzee, Oosthem, Oostmahorn, Oostrum, Oostwoude, Opeinde, Ophuis, Oppenhuizen, Opperburen, Opperkooten, Opsterland, Oranjewoud, Osingahuizen, Otterweg, Oud-Appelscha, Oud-Beets, Oude Leije, Oude Schouw, Oude Terp, Oude Willem, Oudebildtdijk, Oudebildtzijl, Oudega, Oudehaske, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot, Oudewegstervaart, Oudkerk, Oudwoude, Oudwouderzijl, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Overburen, Paesens, Parrega, Peins, Peperga, Petersburg, Piaam, Piekezijl, Pietersbierum, Pingjum, Poppenhuizen, Poppingawier, Quatrebras, Raard, Rauwerd, Ravenswoud, Reidswal, Reitsum, Remswerd, Rewerd, Ried, Rien, Rijperkerk, Rijs, Rijsberkampen, Rijtseterp, Rinsumageest, Ritsumazijl, Rohel, Rolpaal, Roodeschuur, Roodhuis, Roodkerk, Roordahuizum, Roptazijl, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottevalle, Rottum, Ruigahuizen, Salverd, Sandfirden, Schalsum, Scharl, Scharneburen, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Scharsterland, Scherpenzeel, Schettens, Schiermonnikoog, Schillaard, Schingen, Schoterzijl, Schouw, Schraard, Schrins, Schuilenburg, Seerijp, Selmien, Sexbierum, Siegerswoude, Sijbrandaburen, Sijbrandahuis, Sint-Annaparochie, Sint-Jacobiparochie, Sint-Nicolaasga, Sintjohannesga, Sitebuorren, Sjungadijk, Skyldum, Slappeterp, Slijkenburg, Sloten, Smalle Ee, Smallebrugge, Smallingerland, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Sopsum, Spanga, Spannenburg, Spannum, Sparjebird, Speers, Spitsendijk, Sprong, Stad-Niks, Stavoren, Steenvak, Steggerda, Stiem, Stiens, Strand, Stroobos, Suameer, Suameerderheide, Suawoude, Surhuisterveen, Surhuizum, Surhuizumer Mieden, Swaenwert, Sweins, Swichum, Sythuizen, Tacozijl, Techum, Teerd, Teerns, Teijeburen, Ter Idzard, Terband, Tergracht, Terhorne, Terkaple, Ternaard, Teroele, Terschelling, Terwispel, Terwisscha, Terzool, Tibma, Tichelwerk, Tieke, Tietjerk, Tijeburen, Tijnje, Tilburen, Tirns, Tjaard, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjeintgum, Tjeppenboer, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Triemen, Trijnwouden, Tritzum, Tronde, Trophorne, Truerd, Tsienzerburen, Tsjerkebuorren, Twijtel, Twijzel, Twijzelerheide, Tzum, Tzummarum, Uiteinde, Uitwellingerga, Ungabuurt, Ureterp, Ureterp aan de Vaart, Vaardeburen, Veenklooster, Veenwouden, Veenwoudsterwal, Vegelinsoord, Veldhuizen, Veneburen, Venekoten, Vierhuis, Vierhuizen, Vijfhuis, Vijfhuizen, Vinkega, Visbuurt, Vissersburen, Vlieland, Voorrijp, Vosseburen, Vrouwbuurtstermolen, Vrouwenparochie, Waaxens, Wammert, Wanswerd, War, Warfstermolen, Warga, Warniahuizen, Warns, Warstiens, Wartena, Waskemeer, Weakens, Weerdeburen, Weidum, Welgelegen, Welsrijp, Weper, Weperpolder, West aan Zee, West-Terschelling, Westerburen, Westerein, Westerend-Harich, Westergeest, Westernijkerk, Westhem, Westhoek, Wetsens, Wie, Wier, Wierren, Wierum, Wieuwerd, Wijckel, Wijgeest, Wijnaldum, Wijnjeterpverlaat, Wijnjewoude, Wijns, Wijtgaard, Willemstad, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Witveen, Wolsum, Wolsumerketting, Wolvega, Wommels, Wonneburen, Wons, Workum, Woudsend, Wouterswoude, Ypecolsga, Zandbulten, Zandburen, Zandhuizen, Zevenbuurt, Zevenhuizen, Zomerdijk, Zuiderburen, Zuidhorn, Zurich, Zwaagwesteinde, Zwagerbosch, Zwarte Haan, Zweins.
Presentator boeken
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op via 0318-727828, 06-20285267 of info@presentator-boeken.nl.
 
Twitter
Volg ons op .

 
Facebook
Like ons op .

 
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het nieuws uit de wereld van de presentatoren.

Naam:
E-mailadres:

Copyright (C) 2014-2018 - Presentator boeken | Sitemap | Links | Disclaimer | Privacy- en cookiestatement